Etiket arşivi: Kırgızistan

500 Bilim Adamı İstanbul’da Nübüvveti Konuşacak

risale-i nur nubuvvet sempozyumu 2013

22-24 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek olan “Nübüvvet” konulu 10. Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumuna dünyanın birçok ülkesinden bilim adamları geliyor.

İtalya, Somali, Brunei, Güney Afrika, Suriye, Mısır, Irak, Cezayir, Fas, Tunus, Kırgızistan, Rusya, Burkino Faso, Uganda,  Nijer, Nijerya, Yemen, Suudi Arabistan, Ürdün, İran, Pakistan, Afganistan, Hindistan, Filistin, Malezya, ABD, Almanya, İngiltere, Avustralya, Romanya, Endonezya, Sudan, Azerbaycan, Malezya, Singapur, Filipinler, Lübnan, Moritanya, Kırım, Türkiye ve daha birçok ülkeden, 13 ü bayan 83 ü erkek toplam 96 tebliğci, 300 ün üzerinde gözlemci katılıyor. Ayrıca gözlemci olarak da 50 kadar bayan akademisyen geliyor.

İstanbul İlim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen “Hakikat Arayışında Nübüvvetin Rolü: Risale-i Nur Perspektifi” konulu sempozyum için gelen bilim adamları Peygamberlerin insanlığın yolunu aydınlatmada üstlendikleri ilahi vazifenin önemine dikkat çektiler.

ÜRDÜN , Ehl-i Beyt Üniversitesinden Prof. Dr. Ziyad Halil Al Daghamin :

RİSALE-İ NUR NÜBÜVVETİN GEREKLİLİĞİNİ EN GÜZEL DELİLLERLE AÇIKLIYOR

Sempozyuma Ürdünden katılan  Prof.Dr. Daghamin tebliğinde Risale-i Nur’un kâinat kitabının tarifini ele aldığını bununla birlikte kâinatın varılması gereken maksatlarından Allah’a imanı, Tevhidi, Ahiret’e imanı, nübüvvetin gerekliliğini, peygamberlere imanı ve insanın şükür’e erişmesini en güzel delillerle açıkladığını ifade etti.

Bedizzaman Said Nursi’nin nübüvvet konusuna bakışı hakkında dünyanın farklı ülkelerinde bulunan akademisyenlerin görüşleri şöyle;

PEYGAMBER SÜNNETİ BÜTÜN DERTLERE ÇARE

Nübüvvet sempozyumuna Cezayirden katılan Prof. Dr. Rabah Dafrur, tebliğinde şu görüşlere yer verdi:

“Bediüzzaman Hazretleri, Peygamberimizin Sünnetinin insanın bütün hayatının bütün yönlerini şümullü bir şekilde ele aldığını ve bütün problemlerine çözüm getirerek bütün dert ve hastalıklarına çare olduğu tasavvurundadır. O; Sünnetin desturlarının ruhi, aklı, kalbi ve sosyal bütün hastalılara en güzel ilaç olduğunu ispat eder.”

GÖRDÜĞÜMÜZ GÜZELLİKLER YARATICININ GÜZELLİĞİNİN GÖLGELERİNİN GÖLGELERİDİR

 Yıldız Teknik Üniversitesinden  Rasim Soylu etrafımızdaki güzelliklerin kemal sahibi bir yaratıcıdan geldiğini belirterek tebliğinde şunları kaydetti.

“Bediüzzaman sevdiğimiz şeylerde gördüğümüz güzellik ve mükemmelliğin, sonsuz güzellik ve kemal sahibi bir yaratıcının güzelliğinin çok perdelerden geçmiş zayıf bir gölgesi, hatta gölgenin gölgesi olduğunu söyler.”

ABD Trinity Enstitüsünden Robert Owens Scott tebliğinde Bediüzzaman’ın bakış açısından peygamberliği kalema aldı.

‘‘Said Nursi egemenlik, istismar ve şiddet sistemlerine yol açan saptırmalara peygamberliği bir siper olarak görmektedir. Said Nursi’ye göre peygamberler lider ve eğitimcilerdir. Onların rolleri insanları İlahi irade doğrultusunda bir düzene getirmektir.’’

İNSANLIĞIN NÜBÜVVETE OLAN İHTİYACI YERYÜZÜNÜN GÜNEŞE OLAN İHTİYACI GİBİDİR

Sempozyuma Hindistan Jamia Millia Islamia Üniversitesinden katılan öğretim görevlisi Prof. Dr. Iqtidar Mohammad Khan tebliğ metninde Bediüzzaman’ın diğer İslam filozofları gibi karmaşık bir dil yerine kolay ve anlaşılır bir dil kullandığını kaydetti.

Khan ayrıca tebliğ metninde Kur’an’ın temel gayelerini ele alarak şunları kaydetti.

‘‘Bediüzzaman’ın nübüvvet hakkındaki görüşleri, diğer İslam filozoflarının görüşlerine kıyasla oldukça nettir. Kur’an’ın mesajını ve nübüvveti anlatırken diğer İslam filozoflarının kullanıldığı karmaşık dilin aksine kolay anlaşılır bir dil kullanmıştır. Üstad Bediüzzaman “Kur’an’ın temel gayeleri dörttür; tevhid, nübüvvet, haşir, adalet ve ibadet” der. Buradan da anlaşılacağı üzere nübüvvet Nursi’nin fikir ve eserlerinde önemli bir yere sahiptir. Nursi, insanlığın nübüvvete olan ihtiyacını yeryüzünün güneşe olan ihtiyacına benzetir. Çünkü peygamberler insanlığın önderleridirler.’’

BÜTÜN PEYGAMBERLER AYNI MESAJI VERMİŞTİR: YARATICI BİRDİR VE TEKDİR

ABD Virjinya İlahiyat Okulundan Nübüvvet sempozyumuna katılan Prof. Dr. David Scott tebliğ metninde şu önemli konuları ele aldı:

‘‘Allah’ın tüm peygamberlerinin insanlığa bildirdiği esas mesaj, Yaratıcının birliğidir. Bütün peygamberler aynı mesajı vermiştir: Yaratıcı birdir ve tektir. Bu mesaj hayatın özüdür. Bu, post modern insanlarla iletişime geçerken yararlanılacak en önemli husustur çünkü bu gibi insanlar hayatın manasını ararlar. Ve mana ve birlik temelde birbirleriyle bağlantılıdır.’’

 

NÜBÜVVET TARİHİN ŞAH DAMARINA HAYAT VE CANLILIK VERDİ

Mısır Zegazig Üniversitesinden tebliğ metnini sunan Usama Abul Abbas Şahvan kurumak üzere olan tarihin şah damarına hayat ve canlılık veren şeyin tanımını şöyle yapmaktadır.

‘‘Nübüvvet Bediüzzaman’ın fikrinde çökmek üzere olan zamanı ayakta tutan, yükselten ve ona direnç kazandıran bir güç, kurumak üzere olan tarihin şah damarına hayat ve canlılık veren, aydınlatan ışıltılı, parlak,  nurani canlı bir kandır.’’

ÜSTAD NURSİ AKLÎ DELİLLERLE NÜBÜVVETİ İSPAT ETTİ

10. Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumuna Suudi Arabistan Kral Halid Üniversitesi’nden katılan Prof. Dr. Ali Bin Hüseyin Musa tebliğ metninde Nübüvvetin ispatını kalema aldı.

Üstad Nursi aklî delillerle nübüvveti ispat etti. Bu konuya daha önce âlimler böyle yaklaşmamıştı. Beşeri hayatta birçok ilim vardır; tıp, astronomi gibi ve sair mevcut ilimler. İnsanın bu ilimleri öğrenmeden bilmesi çok zordur. Yani bir rehberden öğrenme olmadan mümkün değildir. Vahiy yoluyla Allah öğretti. O zaman bilim, vahiy ile olur.

Prof. Dr. Musa nübüvvetin Hz. Muhammed (s.a.v)’in yüksek ahlakı, güzel nitelikleri ve onun kişisel özellikleriyle ispat edileceğini üzerinde vurgu yaptı.

Nübüvvet sadece mucizelerden ibaret değildir. Kişisel örnekler ile nübüvvet ispat edilebilir. Yani Hz. Peygamberin yüksek ahlakı, eşsiz kişisel durumu, güzel nitelikleri, iyi davranışları, nübüvvetin doğru olduğunun delillerinden birkaç tanesidir. Üstat şöyle diyor:

“Zâtında gayet kemâldeki ahlâk-ı hamîdesi ve vazifesinde nihayet hüsnündeki secâyâ-yı gàliyesi ve kemâl-i emniyeti ve kuvvet-i imanını ve gayet itminanını ve nihayet vüsukunu gösteren fevkalâde takvâsı, fevkalâde ubûdiyeti, fevkalâde ciddiyeti, fevkalâde metaneti, dâvâsında nihayet derecede sadık olduğunu güneş gibi âşikâre gösteriyor.”

SEMPOZYUMA BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİNİN HAYATTAKİ TALEBELERİ DE KATILACAK

Sempozyumun açılış oturumu 22 Eylül Pazar günü saat 10:00’da Ataköy Sinan Erdem Spor Kompleksi’nde yapılacak.

Sempozyumun oturumları ise 23 ve 24 Eylül günlerinde Yeşilköy Wow Hotel Convention Center salonlarında devam edecek.

Üç gün sürecek olan Uluslararası Sempozyum boyunca, dünyanın dört bir yanından gönderilen 400 tebliğ arasından seçilen 96 tebliğ sunulacak ve müzakere edilecek. Nübüvvet sempozyumuna Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin talebeleri de katılacak.

Sempozyuma 40’ın üzerinde ülkeden gelen akademisyenler tebliğleriyle katılıyor.

www.nubuvvetsempozyumu.com

İSTANBUL İLİM VE KÜLTÜR VAKFI
Kalenderhane Mah. Cüce Çeşmesi Sok. No:6 Vefa Fatih / 34134/  İstanbul
Tel :90212 527 8181 Fax:90212 527 8080
Web site: www.iikv.org     E-mail: iikv@iikv.org

Kırgız imamlarını Türkler eğitecek!

Türkiye ile Kırgızistan din dersleri, Kırgız imamların eğitimi ve dini kurumların yeniden yapılandırılması gibi konularda işbirliğine gidiyor.

Kırgızistan Başbakanı Jantoro Satybaldiyev ile Oş kentinde bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez üç madde üzerinde mutabakata vardı. İlerleyen günlerde oluşturulacak komisyonlar marifetiyle iki ülke arasında din dersleri, imamların eğitimi ve Kırgızistan’daki dini idarenin yeniden yapılandırılması üzerine çalışmalar başlatılacak. Böylece hem Kırgız imamların Türkiye’de dini yüksek ihtisas görmelerinin önü açılacak hem de Türkiye Diyanet Vakfı’nın 19 yıl önce kurduğu Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin mezunları projede görev almış olacak.

Hanefi fıkhının önemli isimlerinden İmam Serahsi’nin Türkiye Diyanet Vakfı tarafından inşa edilen türbesinin açılış törenine katılmak üzere Kırgızistan’ın Oş kentinde bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Kırgızistan Başbakanı Jantoro Satybaldiyev ile görüştü. Başbakanlık konutunda gerçekleşen görüşmede ağırlıklı olarak iki ülke arasında dini alanlarda gerçekleştirilebilecek işbirlikleri üzerinde duruldu. Görüşmede, üç alanda önemli ortak çalışmalar yürütmeyi önemsediklerini belirten Diyanet İşleri Başkanı Görmez, şöyle konuştu;

Din konusu artık bütün devletlerin en çok önem vermesi gereken konulardan birisidir. Bu nedenle dini kurumların doğrudan yasal zemini olan, yetkileri ve bütçesi olan, kendi ayakları üzerinde durabilen, başka ülkelere ve cemaatlere muhtaç olmayacak şekilde doğru dini bilgiyi üretebilen ve bu bilgi ile topluma hizmet eden, dini, ilmi ve manevi yönü güçlü kurumlar olması gerekmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığımız bugün dünyanın pek çok ülkesinin üzerinde kafa yorduğu örnek bir modeldir.”

Okullarda verilen din derslerinin önemine de değinen Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Avrupa’da 18 ülkede din dersinin en az matematik kadar önemli olduğunu belirterek, doğru dini bilginin çocuklara ancak okullarda öğretilebileceğini vurguladı. Başkan Görmez ayrıca, din konusunda bilgisizliğin, cehaletin ve eksik bilginin insanları yanlış yönlendirdiğini, sağlıklı doğru dini bilgi ile ancak yeni nesillerin yetişmesinin mümkün olduğunu kaydetti. Başkan Görmez şöyle devam etti;

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından kurulan Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 19. yılını doldurdu. Çok sayıda mezunu var. Bu mezunlardan din derslerinin öğretimi konusunda yararlanılabilir. Bu açıdan Kırgızistan’ın çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Orta Asya’da bulunan pek çok ülkenin böylesi bir şansı yok. Her türlü desteğe hazırız.”

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Kırgızistan’da görev yapan 2 bin 500 Kırgız imamın eğitim konusunda ise şunları söyledi;

Sayın Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’in Ankara ziyaretleri sırasında şahsıma ilettikleri burada görev yapan 2 bin 500 imamın eğitime alınması konusunu çok önemsiyorum. Öncelikle imamların mevcut seviyeleri tespit edilerek üç gruba ayrılabilir, bir grup Türkiye’de, bir grup Bişkek’te, bir grup da Oş’ta eğitime tabi tutulabilir. Bu konuda da elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız.”

Kırgızistan Başbakanı Jantoro Satybaldiyev de Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez ve beraberindeki heyetini ülkesinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, mutabakata vardıkları üç alanda da ortak çalışmalar başlatmak üzere talimat verdiğini, önümüzdeki günlerde oluşturulacak bir heyetin Türkiye’ye gönderileceğini kaydetti. Din dersleri konusunda ise bir başka heyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye göndereceğini belirtti. Türkiye ile dini alanlarda işbirliği içerisinde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu da ifade eden Başbakan Satybaldiyev, İmam Serahsi’nin yeni inşa edilen türbesinden dolayı emeği geçen herkese teşekkür etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’in Kırgızistan Başbakanı Jantoro Satybaldiyev ile görüşmesine Diyanet İşleri eski Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, Oş Valisi Sooronbay Jeyenbekov da katıldı.

 Haber7