Etiket arşivi: Colin Turner

İngiltere: Kırk Senedir Neredeydiniz?

12 Ocak 2013 Londra Üniversitesi’nde Birkbeck Kolej’de yapılan bir günlük Bediüzzaman Said Nursi ve Risale-i Nur’a Giriş seminerinden bazı bölümler aktarmak istiyorum:

Program, Canary Wharf Müslim Association Derneği tarafından Canary Wharf, Londra’nın iş merkezlerinin bulunduğu önemli ve etkin bir yerde Londra Üniversitesi Birkbeck Kolej’de yapıldı. Programın asıl hedef kitlesi İngiltere’de doğmuş büyümüş işadamları ve profesyonellerdi. Dernek bu mânada İslam ve Müslümanlarla ilgili çalışmaları olan dünyanın ünlü isimlerinin aylar öncesinden konuşmacı olarak sıraya girdikleri etkin ve temsil kabiliyeti yüksek bir kurumdu.  Prof. Tarık Ramadan, Prof. Oliver Leamen ve Prof. Musa Eyyûbî gibi niceleri. Yüzün üzerinde dinleyici katıldı.

    Seminer için Londra’ya doğru giderken, bir kalp cerrahı arkadaşımız, Prof. Dr. Colin Turner’e sordu, “Nedir buradan beklentimiz; insanlar bir günlük kurs sonunda ne almalılar?” deyince, Colin Hoca da, “Mesaj basit. Ellerindeki okudukları bütün kitaplardan daha çok Risale okumaya başlamaları için yardımcı olmak. Bu eserlerdeki  bütün güzellikleri çok iyi bir şekilde takdim etmek…” dedi.

    Sabah bölümünde öncelikle Hasan Hörküç, ‘Risale-i Nur’a Giriş ve Bediüzzaman Said Nursi’nin Hayatı’ başlıklı bir sunum yaptı. Konuşmasına 2001 yılında 11 Eylül saldırılarından bir ay sonra önce Westminister Üniversitesi Kraliyet Akademisi’nde yaptığı konuşma ile bir hafta sonra da Amerika’da Michigan Üniversitesi’nde yaptığı konuşmalarda “Said Nursi’ye göre İslamiyet’in evrenselliği ve çoğulculuk” başlıklı konuşmanın değişik iki versiyonuna gelen olumlu  tepkileri hatırlatarak başladı. Birisi kalkıp “40 senedir  neredeydiniz? Bize Nursi’nin 1960 yılında önce vefat ettiğini söylüyorsunuz. Bunları anlatsaydınız İslam dünyası şu anki radikallikleri ve terörizm sıkıntılarını yaşamazdı.” Bir başkası, “İslamiyet’in evrenselliğinin mükemmel tanımlamasını yaptınız.” dedi. Bir başkası, “Söylediklerinizi 10 yıl önce dinlemiş olsaydım şimdi hayatım çok farklı olurdu.” dedi. Bir başkası kalktı ve “Sanki kendimi İmam Gazali’yi dinliyor gibi hissettim, gelmiş ve ders veriyor sandım.” dedi. Hasan Hörküç ise  Bediüzzaman şunu diyor veya şöyle yorumluyor gibi papağanlıktan başka bir şey yapmadığını arz etti.

        Bundan sonraki kısımda Hasan Hörküç, Bediüzzaman Hazretleri’nin  hayatının üç  farklı dönemini bütünsel bir bakışla ele alıp anlattı. Özellikle Eski Said dönemine yoğunlaşarak Yeni Said ve Üçüncü Said dönemlerini genel olarak anlattı.

       Daha sonraki geçiş süreci –ki 1919-25 arası dönem netice olarak Yeni Said’i doğurur. Bundan sonrası ise Bediüzzaman’ın iman eksenli, siyaset dışı bir söylemle karşımıza sürgünler ve hapishanelerle dolu çileli ikinci hayat devresi çıkar. Bu dönemin meyvesi ise 20. yüzyılın en önemli Kur’an tefsiri olan Risale-i Nur’dur. Bu dönemi daha sonra yapılabilecek başka bir seminere bırakarak Hasan Hörküç konuşmasına kısaca Üçüncü Said’le devam etti. Üçüncü Said ise; çok parti dönemi ve Risalelerin hızlıca basılması ve çoğaltılması odaklı, siyasilere ve sosyal olaylara yol gösteren mesajlar veren, ‘Üstad’lık eden bir konumdadır. Hasan Hörküç daha sonra genellemelerle Bediüzzaman’ın söylemi ve Risale-i Nur’un önemiyle ilgili vurgularıyla konuşmasını bitirdi

Abdullah Aymaz / Zaman

Londra’da “Risale-i Nur’a Giriş” Eğitim Programı Düzenlendi

İngiltere’nin başkenti Londra’da, University of London’a ait Birkbeck College seminer salonunda, “An Introduction to Said Nursi’s Risale-i Nur” konulu bir günlük eğitim programı düzenlendi.

Oragnizatörlüğünü http://islamiccourses.org/ websitesinin yaptığı ve Londra Risale-i Nur Research Center, Mevlana Rumi Center ve İİKV’nin de desteklediği programa ilgi büyüktü. 12 Ocak Cumartesi günü sabah 09:00 da başlayan programda Dr. Colin Turner, Dr. Hasan Horkuc ve Kerim Balcı çeşitli konularda katılımcılara seminerler verdiler. Dr. Hasan Horkuc’un vermiş olduğu Said Nursi’nin hayatı ile ilgili bilgilerin ardından Kerim Balcı da Said Nursi nin hayatından bazı kesitler anlattı. Daha sonra Durham Üniversitesi’nden Dr. Colin Turner “Major Themes in The Risale-i Nur” “Risale-i Nur’un Ana Temaları” başlıklı konuşması büyük ilgi topladı. Katılım ücretinin 20 Paund (50tl) olduğu bir günlük eğitim programına katılanların büyük çoğunluğu gençlerden oluşmakta.

Organizatörlerden Sayın Mizan Raja, Nursi’den bütün dünyanın öğreneceği çok şeyin olduğunu, bu saate kadar öğrendiklerimizi artık hayata geçirmemizi ve dünyaya duyurmaya çalışmamız gerektiğini ve herkesin üzerine büyük görevler düştüğünden bahsederek, bu gibi programların İngiltere’de daha da gelişerek devam etmesi konusunda çaba göstereceklerini belirtti.

Kaynak: İİKV

Uzakdoğu Üniversitelerinde Gündem: “Risale-i Nur”

Risale-i Nur eserleri ve hizmetleri ilk olarak 1980’li yıllarda Malezya’ya gitmiş ve okunmaya başlamıştı. Ciddi anlamda okumalar 1980’li yıllarda ABD ve Avrupa’da, özellikle İngiltere’de okuyan gençler orada Risaleleri tanıması ve ülkelerine döndüklerinde kendi çaplarında Risale-i Nur hizmetlerini yaymaya başlamalarıyla oldu. Ancak külli manada ilk duyuru, 1999 senesinde Malezya UKM (University Kabansaan Malaysia) üniversitesinde yapılan ve üç gün devam eden, başta ABD, Türkiye, Mısır, Avustralya, Filipinler, Endonezya, Brunei ve Tayland olmak üzere birçok ülkeden akademisyenlerin de iştirak ettiği büyük bir sempozyumla yapıldı. Bu sempozyumdan sonra yörede daha ciddi çalışmalar başlamış oldu. İlki 1999’da yapılan sempozyumdan sonra Malezya’da 5, Endonezya’da 16, Filipinler’de ve Avustralya’da 3’er tane olmak üzere bölgede çok sayıda sempozyum yapıldı. Bu arada İstanbul’da yapılan sempozyumlara gelen akademisyenler yörelerinde ilmi ve akademik çalışmalarını yürüttüler. Nihayet günümüzde Risaleler ve Said Nursi bölge ülkelerinde çok sayıda master ve doktora çalışmasına konu oldu.

Bu çalışmaların devamı olarak 2-9 Aralık 2012 tarihlerinde Türkiye ve İngiltere’den bölgeye giden akademisyenlerin yanı sıra bölge ülkelerinden de çok sayıda akademisyenin katılımıyla Malezya üniversitelerinde bilhassa bilim–din ilişkilerine odaklanan BİLİMİN KÜLTÜR VE MEDENİYET OLUŞUMUNDAKİ KİLİT ROLÜ: RİSALE-İ NUR PERSPEKTİFİ konulu bir dizi akademik toplantıda Risalelerin bu anlamda oynadığı rol ele alındı.

Malezya’nın önemli düşünce kuruluşlarından olan IAIS-Uluslararası İleri İslam Düşüncesi Enstitüsü ile İİKV’nin ortaklaşa düzenlediği konferans 4 Aralık Salı günü yapıldı. Bu konferanstan önce 3 Aralık Pazartesi sabahı UKM’de ve aynı gün öğleden sonra Uluslararası İslam Üniversitesi İslam Birliği Enstitüsü’nde ve 5 Aralık günü ise Malezya Putra Üniversitesi’nde 3’er saatlik paneller yapıldı. Bu panellere çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katıldı. Konuşmacıların sunumlarından sonra  Risalelerin daha iyi anlaşılmasına yönelik soru-cevap seanslarına geçildi.

Bu toplantılarda İngiltere’den Prof. Dr. Colin Turner ile Mahshid Turner, Türkiye’den Prof. Dr. Yunus Çengel, Prof. Dr. Faris Kaya ve Doç. Dr. İsmail Latif Hacınebioğlu birer tebliğle katıldılar.

Konferansın açılış bölümünde Uluslararası İleri İslam Düşüncesi Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Hasim Kamali ile İstanbul İlim ve Kültür Vakfı İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faris Kaya konferansin duzenleyicisi sifatiyla  birer konuşma yaptılar. Konferansın açılış konuşmalarında Bediüzzaman Said Nursi’nin bilime bakışının ve fen bilimleri ile dini ilimleri bir çeşit mecz ederek ele almasının, İslam dünyasının ihtiyaç duyduğu bir yaklaşım şekli olduğu ve örnek alınması gerektiği hususu üzerinde duruldu.

Risalelerde fen bilimlerinin nasıl işlendiği örneklerle ortaya konuldu ve bilhassa mana-i ismi ve mana-i harfi kavramları üzerinde duruldu.

Daha sonra üç oturum halinde akademisyenler uzmanlık alanlarında risalelerin konuya ilişkin bakış açısını ortaya koymaya çalıştılar. Çok ciddi bir akademisyen kitlesinin takip ettiği konferans oturumlarının sonunda soru-cevaplarla konu daha da derinlemesine ele alındı.

Akademisyen heyeti Malezya konferansı sonrası Endonezya’ya geçti. Biri Palembang Üniversitesi’nde 6-7 Aralık tarihlerinde, diğeri 8 Aralık 2012 tarihinde Bandung’da olmak üzere iki uluslararası katılımlı konferans yapıldı. Bu konferanslara Colin Turner, Yunus Çengel, İsmail Latif Hacınebioğlu, Mahshid Turner ve Faris Kaya’ya ilaveten üniversite rektörü Prof. Dr. Eflatun Mukhtar, Mısır Ezher Üniversitesi’nden Prof. Dr. İsmail Abdunnebi Sahin, Cakarta Serif Hidayetullah Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mulyadhi Kartenagara, Dr. İsmail Sukardi (Palembang Üniversitesi), Prof. Dr. Muhammed Sirozi (Palembang Üniversitesi) ve Prof. Dr. Amany Lunis (Serif Hidayetullah Üni.) ‘Prof Dr hamid Zarkasy (Darusselam Islam Enst)’Prof Dr Abdulrezzak (Palembang Univ), Prof Dr Amin Suyitno (Palembang Univ) ve Prof Dr Dusky Ibrahim ( Palembang Univ ) de birer tebligle  katıldılar.

Güney Sumatra Valiliği ve Palembang Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen iki günlük Pelambang Konferansını takriben 300 kişiden oluşan bir akademisyen topluluğu takip etti. Konferansın ilk günü akşamı ise eyalet valisi, Alex Noerdin’in konağında takriben 1500 kişilik bir heyete akşam yemeği verdi. Bu yemek esnasında da Said Nursi’nin bilime bakış vizyonunun önemi üzerinde duruldu.

İİKV

Konferansın oturum başlıkları ve sunulan tebliğ başlıkları şöyle:

Birinci Oturum: İnsanlık İçin Daha İyi Bir Geleceğin Tesisinde Bilgi, Bilim, İman ve Ahlakın Yeri ve Önemi: Said Nursi’nin Yaklaşımı

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kerim Douglas Crow (Principal Fellow, IAIS Malezya)

Konuşmacılar:

1) Prof. Dr. Colin Turner (Durham University, İngiltere)

Yaradılışı Okumak: Said Nursi ve ‘Mana-i İsmi’ ve ‘Mana-i Harfi’ Kavramları

2) Prof. Dr. Yunus Çengel (Adnan Menderes Üniversitesi)

Nursi’nin Bilimlere Bakışı ve Bilimsel Metod

3) Prof. Dr. Zulkifli Haji Mohd Yusoff & Ms. Betania Kartika Muflih (University of Malaya, Malezya)

Kur’anî ve Kozmik İşaretler Vasıtasıyla İmanı Kuvvetlendirmek: İmam Bediüzzaman’ın Yaklaşımı

İkinci Oturum: Said Nursi’nin Bilim ve Kalkınmaya Dair Görüşleri

Oturum Başkanı: Dr. Daud Batchelor (Associate Fellow, IAIS Malezya)

Konuşmacılar:

1) Prof. Dr. Muhammad Sirozi (State Institute for Islamic Studies [IAIN] Palembang, Endenozya)

İslam Dünyasında Bilimin İhyası: Bediüzzaman Said Nursi’nin Bazı Fikirleri

2) Doç. Dr. İsmail Latif Hacınebioğlu (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Holistik Bilgi Yaklaşımı Vasıtasıyla Epistemik Tercihler: İlahi Birer Kitap Olarak Tabiat, Bilim ve Vahiy

3) Mrs. Mahshid Turner (Durham University, İngiltere)

Dinin ve Maneviyatın Fiziksel ve Ruhsal Sağlığa Etkileri Bilimsel Olarak Ölçülebilir mi?

Üçüncü Oturum: Said Nursi’nin  Medeniyet Ölçeğinde Tecdid Anlayisi

Oturum Başkanı: Mr. Abdul Karim Abdullah (Research Fellow, IAIS Malezya)

Konuşmacılar:

1) Doç. Dr. Hj Fadhlullah Jamil (University Science Malaysia, Malezya)

Bediüzzaman’ın Malay Dünyası Üzerindeki Nüfuz ve Tesiri: Genel Bir Değerlendirme

2) Doç. Dr. Saim Kayadibi (International Islamic University Malaysia, Malezya)

Said Nursi’nin Dünya Görüşündeki Medeniyet Parametrelerinin İhyası: Ontolojik Mücadele

3) Dr. Mohammed Farid Ali (Research Fellow, IAIS Malezya)

Merhamet ve İyilik Aracı Olarak Kanaat: Bediüzzaman’ın Risale-i Nur’una Hususi Atıflarla

Bu konferansta sunulan tebliğler, daha sonra Enstitü dergisinin özel sayısı olarak yayınlanacaktır.

Endonezya Konferanslari

4. Genç Akademisyenler Konferansı Yapıldı

İstanbul İlim ve Kültür Vakfı tarafından 4.sü gerçekleştirilen Genç Akedemisyenler Konferansı  23-24 Haziran’da Green Park Hotel’de Arapça ve İngilizce olarak iki ayrı salonda gerçekleştirildi.

20’i aşkın ülkede katılımının olduğu konferansta master ve doktorasını Bediüzzaman Said Nursi ve Risale-i Nur üzerine yapan genç akademisyenlerin yanında Farid Alatas, Memnun Cerrar, Colin Turner ve Abdulhakim Enis gibi üstad üzerine araştırmalarıyla tanınan önemli şahsiyetler de yeraldı.

Üstad ve Risele-i Nurları ilk defa derin manada mütaala eden örgencilerin simalarında eksik olmayan tebessümler, yaşanan mutluluğun ve heyecanın birer aksi sedası gibiydi.

Katılımlar 23.Haziran saat 16:00’da gerçekleşen Boğaz turu İstanbu’‘un Nurlarla nurlanan bir Maneviyat şehrinin fani bir o kadar da büleyici simasının görme fırsatını bulabildiler.

İşte Konferanstan Kareler:

Hindistan’da Bediüzzaman Rüzgarı

Hindistan’ın çeşitli bölgelerinde üç farklı üniversite tarafından İİKV işbirliği ile 29 Ocak – 03 Şubat tarihleri arasında Bediüzzaman üç farklı konferans düzenlenecek. İlk olarak Malappuram’daki Darul Huda Islamic University’de başlayacak olan konferanslar daha sonra Calicut’ta Jamia Markazu Ssaquafathi Ssunniyya’de, ardından da Yeni Delhi’deki Jawaharlal Nehru University’deki konferansla son bulacak.

İlk olarak 29 Ocak 2012 tarihinde Darul Huda Islamic University’de yapılacak olan konferansın temel konusu Modern Türkiye’de Risale-i Nur ve İslam olacak. İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin talebelerinden Mehmet Fırıncı ağabey ve Abdullah Yeğin ağabeyler de konferanslara katılanlar arasında. İngiltere Durham Üniversitesi’nden Prof. Dr. Colin Turner, ABD Georgetown Üniversitesi’nden Prof. Dr. Thomas Michel, Kanada Mcgill Üniversitesi’nden Prof. Dr. Bilal Kuşpınar eski bakan ve milletvekili Rıza Akçalı ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Alpaslan Açıkgenç, Dubai’den Prof. Abdulhakim el Enis, İİKV’den Prof. Dr. Faris Kaya, Ali Katıöz ve Risale-i Nur Külliyatını Arapçaya tercüme eden İhsan Kasım Salihi de konferansta birer tebliğ sunacaklar. Türkiyeden bu katılımcıların yanı sıra, birçok Hindistanlı yerli akademisyen de Nursi üzerine tebliğler sunacaklar.

Programın ikinci ayağı Calicut’taki Jamia Markazu Ssaquafathi Ssunniyya’de devam edecek. Burada yapılacak olan konferansın konusu ise ‘Çok Kültürlü Bir Dünyada Hayata İman, Anlam ve Barış Getirmek: Risale-i Nur’un Yaklaşımı’ olacak.

Hindistan’daki Bediüzzaman Said Nursi’nin büyük eseri olan Risale-i Nurlar hakkındaki konferanslar zincirinin son bölümü Yeni Delhi’de bulunan Jawaharlal Nehru University’de gerçekleşecek. 1-2 Şubat tarihinde olacak konferansların temel konusu ‘Çok Kültürlü Bir Dünyada Barış ve Ahenk İçinde Yaşamak: Risale-i Nur Perspektifi’ olacak. Bu konferansta dünyanın çeşitli ülkelerinden yerli yabancı 43 akademisyen tebliğ sunacak.

Hindistan’da yapılacak bu konferansların programlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

1-     Darul Huda Islamic University’deki program

2-     Jamia Markazu Ssaquafathi Ssunniyya’deki program

3-     Jawaharlal Nehru University’deki program

Kaynak: iikv